Kork i kontakt med fødevarer – juridiske aspekter

Som et helt naturligt materiale er kork ifølge europæisk lovgivning beregnet til kontakt med fødevarer. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vores udvalg af proprensere og listen over retsakter, der bekræfter, at kork, der overholder EU-lovgivningen, er fuldstændig sikker i kontakt med fødevarer.

https://korkbutik.dk/kategori/kork-bordskanere/

Alt materiale i kontakt med fødevarer er underlagt to europæiske retsakter:
• Forordning (EF) 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer, også kendt som
Rammeregulering eller FCM-regulering (materialer i kontakt med fødevarer)

Materialer og genstande, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at de overholder de for dem gældende regler.

Den skriftlige erklæring gør det nemt at identificere materialer, artikler eller produkter, der er resultatet af mellemliggende fremstillingstrin eller af de stoffer, som den er udstedt for.


• Forordning (EF) 2023/2006 om god fremstillingspraksis for materialer og genstande beregnet til specifikke anvendelser
Fødevarekontakt, også kendt som GMP-regler (Good Manufacturing Practice).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=DA
Derfor skal alt materiale, der betragtes som FCM, overholde denne lovgivning.

Forordningen vedrører blandt andet kork. Nedenfor er linket til den fulde ordlyd:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935
kunst. 16 – Overensstemmelseserklæring
Materialer og genstande, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at de overholder de for dem gældende regler.

Den skriftlige erklæring gør det let at identificere materialerne, genstandene eller produkterne i mellemliggende fremstillingstrin eller de stoffer, som den er udstedt for.


• Forordning (EF) 2023/2006 om god fremstillingspraksis for materialer og genstande beregnet til specifikke anvendelser
Fødevarekontakt, også kendt som GMP-regler (Good Manufacturing Practice).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/2023/oj
Derfor skal alt materiale, der betragtes som FCM, overholde denne lovgivning.

Andre dokumenter af EU-lovgivning, som korkforordningen henviser til, er “Politikerklæringen om korkpropper og andre korkmaterialer og -produkter, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer”.

https://www.edqm.eu/documents/52006/326251/Policy+erklæring+om+kork+propper+og+andre+kork+materialer+og+artikler+tilsigtet+at+komme+i+kontakt+med+ fødevarer +%28Version+2+dateret+2007-09-05%29.pdf/a9a93369-d5a7-a890-9803-2223303f6678? version=1.1&t=1643300608883&download=true

Og ISO-dokumentet ISO 633:2019, som ovenstående dokument refererer til

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:633:ed-3:v1:en


Skriv et svar

Bestil Prøver
Share via
Copy link
Powered by Social Snap