Hvordan installeres en korkrulle på væggen?

Foring af kork på væggen er ikke svært. Selvfølgelig er det ikke kompliceret, hvis vi gør det på den rigtige måde

https://korkbutik.dk/kategori/korkruller/

De nødvendige materialer er en korkrulle, spatel eller børste og kontakt- eller vandlim.
Før du limer korken, skal hver væg primes. Og tør det; væggen må ikke være våd.
Brug en spatel eller en børste til at sprede limen på overfladen af rullen og væggen, der skal limes.

Limen skal påføres jævnt, uden at efterlade tomme områder, da den senere kan blive buler fra en løs prop (som kan fjernes ved forsigtigt at gennembore boblen og indføre en lille mængde lim under overfladen med en sprøjte).


Begge overflader af kork og vægge skal være tørre og jævne. Når du limer, skal du være særlig forsigtig, fordi limen tørrer meget hurtigt op, så der kræves høj nøjagtighed. Rullen påføres bedst på den limede overflade af 3 personer. 2 personer ruller rullen ud og den 3. presser rullen jævnt med rullen, så den klæber til væggen på hele dens overflade.

Hvis du ikke ønsker at klæbe proppen direkte til væggen for ikke at beskadige den, eller fordi det virker lettere for dig, skal du gøre det på et bræt af et hvilket som helst andet materiale og derefter skrue det fast på væggen.

Kontaktlim er lidt kraftigere end vandlim og er velegnet til forskellige typer vægge, også metal. Til gengæld har den en kraftig lugt, der forsvinder helt inden for to dage.


Hvis der er børn eller allergikere i huset, og overfladen, som vi vil klæbe proppen til, er en almindelig gips- eller armeret betonvæg, er det bedre at bruge en vandlim, der binder ved fordampning af vand.

En populær idé for folk, der ønsker at kombinere korkens isolering, dekorative og funktionelle funktioner, er at købe en korkrulle og klæbe et udvalgt mønster af 3 mm vægkorkfliser på den.

Takket være denne løsning vil vi ikke kun isolere og dekorere væggene i vores hus, men også få en korkvæg, hvorpå vi kan hænge vigtige ting at huske eller dekorere den på nogen måde.

Til sidst præsenterer vi en videopræsentation, der viser dig trin for trin, hvordan du installerer en korkrulle derhjemme.


https://www.youtube.com/watch?v=agCRW8VoWUU

Kork i kontakt med fødevarer – juridiske aspekter

Som et helt naturligt materiale er kork ifølge europæisk lovgivning beregnet til kontakt med fødevarer. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vores udvalg af proprensere og listen over retsakter, der bekræfter, at kork, der overholder EU-lovgivningen, er fuldstændig sikker i kontakt med fødevarer.

https://korkbutik.dk/kategori/kork-bordskanere/

Alt materiale i kontakt med fødevarer er underlagt to europæiske retsakter:
• Forordning (EF) 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer, også kendt som
Rammeregulering eller FCM-regulering (materialer i kontakt med fødevarer)

Materialer og genstande, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at de overholder de for dem gældende regler.

Den skriftlige erklæring gør det nemt at identificere materialer, artikler eller produkter, der er resultatet af mellemliggende fremstillingstrin eller af de stoffer, som den er udstedt for.


• Forordning (EF) 2023/2006 om god fremstillingspraksis for materialer og genstande beregnet til specifikke anvendelser
Fødevarekontakt, også kendt som GMP-regler (Good Manufacturing Practice).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=DA
Derfor skal alt materiale, der betragtes som FCM, overholde denne lovgivning.

Forordningen vedrører blandt andet kork. Nedenfor er linket til den fulde ordlyd:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935
kunst. 16 – Overensstemmelseserklæring
Materialer og genstande, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at de overholder de for dem gældende regler.

Den skriftlige erklæring gør det let at identificere materialerne, genstandene eller produkterne i mellemliggende fremstillingstrin eller de stoffer, som den er udstedt for.


• Forordning (EF) 2023/2006 om god fremstillingspraksis for materialer og genstande beregnet til specifikke anvendelser
Fødevarekontakt, også kendt som GMP-regler (Good Manufacturing Practice).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/2023/oj
Derfor skal alt materiale, der betragtes som FCM, overholde denne lovgivning.

Andre dokumenter af EU-lovgivning, som korkforordningen henviser til, er “Politikerklæringen om korkpropper og andre korkmaterialer og -produkter, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer”.

https://www.edqm.eu/documents/52006/326251/Policy+erklæring+om+kork+propper+og+andre+kork+materialer+og+artikler+tilsigtet+at+komme+i+kontakt+med+ fødevarer +%28Version+2+dateret+2007-09-05%29.pdf/a9a93369-d5a7-a890-9803-2223303f6678? version=1.1&t=1643300608883&download=true

Og ISO-dokumentet ISO 633:2019, som ovenstående dokument refererer til

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:633:ed-3:v1:en


Bestil Prøver